Portal - Wadowice
polski Strona główna / Deklaracja dostępności
Czwartek - 23 wrzesńia 2021      "Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa." JPII
[Deklaracja dostępności] [Koronawirus] [Grono Pedagogiczne] [Galeria] [Z życia szkoły] [Kontakt] [Ciekawe linki] [Archiwum] [Nasze sukcesy] [Wniosek - Przedszkole] [Odblaskowa Szkoła]
Tytul strony

Deklaracja dostępności Publicznej Szkoły Podstawowej

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

w Stanisławiu Górnym

 

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Stanisławiu Górnym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www. gkstanislaw.iap.pl

Data publikacji strony internetowej: 2006-10-11

 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-19

 

Obecnie strona znajduje się w przebudowie.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

- brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,

- brak możliwości powiększenia tekstu i kontrastu,

- dokumenty mogą być zapisane w PDF lub w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji;

- dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,

- zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo.

Wyłączenia

…………………………

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

- Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30

- Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Stanisławiu Górnym

- E-mail: gimspskstanislaw@op.pl

-Telefon: 338767081

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

 

Dostępność architektoniczna

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Stanisławiu Górnym, Stanisław Górny 132b, 34-105 Wysoka

1. Wejście główne znajduje się od strony zachodniej. Przed wejściem znajduje się zatoczka dla samochodów. Szkoła jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

2. Szkoła posiada parking. Miejsca parkingowe nie są oznakowane.

3. Do budynku szkoły prowadzą podwójne drzwi dwuskrzydłowe na poziomie gruntu.

4. Placówka nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

5. Do szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. W placówce nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

7. Budynek nie posiada windy. Poruszanie się osób na wózku inwalidzki pomiędzy piętrami umożliwia schodołaz kroczący.

8. W szkole nie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: PROMEDIA