Portal - Wadowice
polski Strona główna / Rekrutacja-ankieta
Wtorek - 22 stycznia 2019      "Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa." JPII
[Grono Pedagogiczne] [Galeria] [Z życia szkoły] [Kontakt] [Ciekawe linki] [Archiwum] [Nasze sukcesy] [Rekrutacja-ankieta] [Odblaskowa Szkoła]
ANKIETA

ANKIETA DLA RODZICÓW ZGŁASZAJĄCYCH  SYNA/CÓRKĘ

DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPSK W STANISŁAWIU GÓRNYM

 

I.                  Informacja o uczniu

1. Imiona i nazwisko………………………………………………………….….….

2. Data urodzenia……………………………………………………………….…..

3. Miejsce urodzenia ………………………………………………………….…....

4. Adres zamieszkania…………………………………………………………......

5. Telefon kontaktowy…………………………….……………………………...…

6. Adres zameldowania dziecka…………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….....

7. PESEL…………………………………………………………………………....

8. Adres przychodni rejonowej……………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

9. Odległość do Publicznego Gimnazjum SPSK w Stanisławiu Górnym………..

                    0-1 km………….

                   0-3 km………….

                   3-5 km………….

                   7-10km………….

 

II.               Informacja o rodzicach 

10.  Imię i nazwisko Ojca…………………………………………………………

       zawód wyuczony…………………………………….

       zawód wykonywany………………………………….

11. Adres zamieszkania…………………………………………………………...

12. Miejsce pracy / stanowisko…………………………………………………...

13. Adres zakładu pracy/ telefon…………………………………………………

14.  Imię i nazwisko Matki…………………………………………………...……

       zawód wyuczony…………………….……………….

       zawód wykonywany………………………………….

15. Adres zamieszkania…………………………………………………………...

16. Miejsce pracy / stanowisko…………………………………………………...

17. Adres zakładu pracy/ telefon…………………………………………………

18. Rodzeństwo: / imię i nazwisko, data urodzenia/

                    …………………………………………..

                    …………………………………………..

                    …...……………………………………...

                    .………………………………………….

19. W szkole podstawowej uczyłem się języka...................................................

 

III.           Dodatkowe informacje: 

20. Kłopoty zdrowotne – przeciwwskazania lekarskie/ alergie, choroba lokomocyjna

      cukrzyca, inne/

……………………………………………………………………………………………………

 

21. W jakich zajęciach pozalekcyjnych Państwa  syn/córka  chciałby brać udział?

       - kółko j. angielskiego……………………….

       - kółko  teatralne …………………………….

       - kółko europejskie….……………………….

       - kółko biologiczno-chemiczne …………….

       - kółko muzyczne /gitarowe/……………….

       - zajęcia ekologiczne………………………..

       - kółko misyjne……. ……………………….

       - kółko turystyczne….……………………….

       - kółko informatyczne……………………….

       - kółko matematyczne ……………………….

  - kółko sportowe …………………………….

                            - piłka nożna………………..

                            - siatkówka…………………

                            - koszykówka………………

                            - inne ………………………

22. Zainteresowania ucznia:

……………………………………………………………………………………………………

 

23. Osiągnięcia:

……………………………...……………………………………………………………………

 

 

                                                                   ……………………………………

                                                                                  Podpis rodzica

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: PROMEDIA